ศาลเจ้าพ่อหินช้าง

ศาลเจ้าพ่อหินช้างตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4 เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนผ่านไปมามักคารวะด้วยการจุดประทัดหรือสัญญาณแตรรถยนต์ครับ