น้ำตกเขานารายณ์

น้ำตกเขานารายณ์ตั้งอยู่เขตตำบลกะเปอร์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ประมาณ 3 กิโลเมตร มีทางแยกผ่านป่ากะเปอร์เข้าไปอีก 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากครับ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้ บรรยากาศร่มรื่นมากครับ