น้ำตกธารสวรรค์

น้ำตกธารสวรรค์เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาชันพุ่งโค้งแบบรุ้งกินน้ำ ไหลลงสู่คลองสกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากตั้งน้ำประมาณ3 กิโลเมตรครับ