ปากน้ำตาปี

ปากน้ำตาปีตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ่ง ห่างจากตัวเมือง ๗ กิโลเมตร ตามเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ปากน้ำ เป็นที่ตั้งของร้านอาหารทะเล ซึ่งมีผู้นิยมมารับประทานกันมาก