เกาะนางยวน

เกาะนางยวน
เกาะนางยวน มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ 3 เกาะ อยู่ด้านตะวันตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเต่า ใกลกับกับแหลมยายณี ใช้เรือหางยาวในการเดินทางจากแหลมยายณีไปเกาะนางยวนเพียง 5 นาทีครับ ลักษณะของเกาะมีความสวยงามมากครับ เพราะเกาะทั้งสามถูกเชื่อมให้เดินได้ถึงกันด้วยสันสายที่เป็นแนวยาว ชายหาดที่นี่เป็นชายหาดที่สะอาดมาก ๆ เลยครับ เพราะเข้มงวดกับการรักษาความสะอาดมาก