พระเจดีย์ภูเขาน้อย

พระเจดีย์ภูเขาน้อยตั้งอยู่บนยอดเขาเช่นกัน นับว่าเป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งของเกาะพงัน ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อเพชรมีพระเก่าและเจดีย์เก่า ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของเกาะพงัน ซึ่งเดือน 9 ของทุก ๆ ปี ชาวเกาะพงันจะไปทำบุญที่วัดครับ การเดินทางสู่พระเจดีย์ภูเขาน้อย สามารถเดินทางได้โดยรถสองแถวและมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากท้องศาลา