พระพุทธบาทบนภูเขาวัดมธุรวราราม

พระพุทธบาทบนภูเขาวัดมธุรวราราม (วัดมะเดื่อหวาน)อยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพงัน บนยอดเขานี้มีมณฑป พระพุทธบาทจำลอง จากเชิงเขา จะมีบันไดขึ้นไปนมัสการพระทธบาทนับว่าสะดวกสบายมากครับ สำหรับพระพุทธบาทแห่งนี้ จะมีงานประเพณีนมัสการเป็นประจำทุกปี การเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถสองแถวและมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากท้องศาลาซึ่งมีระยะทางจากท้องศาลาไปยังพระพุทธบาทจำลองระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ราคา 10-15 บาทเท่านั้นครับ