บึงขุนทะเล

บึงขุนทะเลตั้งอยู่ที่ ต.ขุนทะเล ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปทางถนนสายสุราษฎร์ธานี-พุนพิน ประมาณ 5 กิโลเมตรสามารถนั่งรถโดยสารสายบ้านดอน-โรงเรียนตำรวจภูธร 8 ไปถึงบริเวณบึงได้ บึงขุนทะเลเป็นแหล่งน้ำสำคัญให้ในการกสิกรรม