วังหิน

วังหินตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก ห่างจากอำเภอดอนสักไปทางทิศเหหนือประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ มีโขดหินตั้งเรียงรายกลมกลืนกับชายฝั่งทะเลเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากเลยครับ