อ่าวทราย

อ่าวทราย เป็นหาดทรายขาวละเอียด มีโขดหินสวยงาม เล่นน้ำได้ทุกเวลา