การเดินทาง

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านประจวบฯ-ชุมพร-ระนอง-พังงา รวมระยะทาง ทั้งสิ้น 788 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง หรือใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ- ชุมพร- สุราษฎร์ธานี ก่อนเข้า ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เข้าทางหลวงหมายเลข 401 ไปทางอำเภอบ้านตาขุน ประมาณ 50 กิโลเมตร จะมี แยกซ้ายไปจังหวัดพังงา ตามทางหลวงหมายเลข 415 เป็นระยะทางอีกประมาณ 70 กิโลเมตร ทางรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถ กรุงเทพฯ-พังงา ทุกวัน รถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) กิโลเมตรที่ 3 โทร. 4351199 เวลา 19.00 น. รถวี.ไอ.พี.ออกจากสถานีเวลา 19.00 น. รถธรรมดา ออกจากสถานีฯเวลา 7.30 ถึง 16.30 น. โทร. 4345558 ทางเครื่องบิน สามารถเดินทางโดยใช้เที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ภูเก็ต แล้วต่อรถกลับเข้าพังงาอีกเพียง 58 กิโลเมตรเท่านั้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัทการบินไทย จำกัด ถนนหลานหลวง โทร. 2800070, 2800080 ทางรถไฟ จากกรุงเทพฯไปลงที่สุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถยนต์ 2 ชั่วโมง