ยอดเขาโต๊ะบู

ยอดเขาโต๊ะบูอยู่ด้านหลังที่ทำการอุทยาน จากยอดเขาสามารถชมทิวทัศน์รอบ ๆ เกาะได้อย่างทั่วถึงครับ