แหลมตันหยงโยและหาดทรายยาว

แหลมตันหยงโบและหาดทรายยาว อยู่ทางปากอ่าวสตูล นั่งเรือจากท่าศุลกากรเกาะนกหรือหลังตลาดสตูลประมาณ ๑ ชั่วโมง บริเวณนี้เป็นแหลมที่ยื่นล้ำไปในทะเลอันดามัน มีหาดทรายยาวสวยงาม ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยมะพร้าวนับพันต้น บริเวณแหลมตันหยงโบนี้มีหมู่บ้านชาวประมงอาศัยอยู่ครับ