หาดปากบารา

หาดปากบาราอยู่ห่างจากตัวอำเภอ 10 กิโลเมตรครับ เป็นหาดทรายที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลครับ