อ่าวสน อ่าวฤาษี อ่าวก้ามปู เกาะ

อ่าวสน อ่าวฤาษี อ่าวก้ามปู เกาะขามใหญ่ เกาะบุหลันล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่มีความงามพิเศษเฉพาะตัว ควรค่าแก่การสนใจทั้งสิ้นครับ รวมไปถึงท่าเรือเจ๊ะบิลัง และท่าเรือตำมะลัง ด้วยครับ