เกาะหินงาม

เกาะหินงาม

เกาะหินงามเป็นเกาะหินควอทซ์ซึ่งหินแต่ะละก้อนล้วนแต่มีลวดลายแปลก ๆ สวยงามทั้งนั้น บนเกาะนี้มีเม่นชุกชุมครับ เพราะฉะนั้น นักท่องเที่ยวจะต้องใช้ความระมัดระวังให้มากสักหน่อย