เกาะยาง

เกาะยาวเกาะยาวอยู่ใกล้ปากน้ำ เป็นที่ตั้งด่านศุลกากรครับ