เกาะเขาใหญ่

เกาะเขาใหญ่ อยู่ห่างจากท่าเรือปากบารา 3 กิโลเมตร บนเกาะมีอ่าวชื่อนะปุลา จุดเด่นของเกาะ เขาใหญ่คือประติมากรรมธรรมชาติที่คล้ายกับปราสาทหิน มีสะพานธรรมชาติยื่นโค้งไปในทะเล ยามน้ำลด สามารถพายเรือลอดได้ นอกจากนี้ยังมีสถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาของประมงจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ใกล้เกาะเขา- ใหญ่ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมแวะไปชมมากเช่นกันครับ