ถ้ำทะเลเขากอบ

ถ้ำทะเลเขากอบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ 700 เมตร มีลัษณะเป็นภูเขา ผาหินสูงชันสลับภูเขาซับซ้อน มีลำคลองที่ไหลมากจากเทือกเขาบรรทัด เมื่อไหลลงมาถึงบริเวณเขางอบจะแยกออกเป็น 3 สาย โยสองสายจะไหลอ้อมภูเขาและอีกสายหนึ่งจะไหลลอดถ้ำใต้ภูเขา ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ภายในถ้ำจึงมีธรรมชาติที่งดงามแปลกตามาก สามารถล่องเรือเข้าไปภายในถ้ำได้ครับ การผจญภัยเล็กๆที่ถ้ำเลเขากอบ.ตรัง การผจญภัยเล็กๆที่พาให้หัวใจตื่นเต้นไปได้พร้อมๆกันหลายคน