เขาปินะ

เขาปินะ อยู่ที่อำเภอห้วยยอด ห่างจากตัวเมืองราว ๔๗ กิโลเมตร ตั้งอยู่กลางทุ่งนาโดดเด่นภายในเขากลวงจนถึงยอดเขา เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ บนเขามีถ้ำหลายถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมากครับ