น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกสายรุ้งเป็นน้ำตกจากหน้าผาสูง เมื่อละออกน้ำกระทบกับแสงแดด เกิดเป็นสายรุ้งสวยงามมาก สภาพยังคงความเป็นธรรมชาติทุกประการ การคมนาคมไปสู่น้ำตกสะดวก อยู่ห่างจากกิ่งอำเภอนาโยง ประมาณ 25 กิโลเมตรครับ