เกาะไหง

เกาะไหง
เกาะไหง เป็นเกาะที่อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ แต่เดินทางจากจังหวัดตรังได้สะดวกกว่า บนเกาะมี หาดทรายขาว น้ำทะเลใสสะอาด รอบเกาะอุดมด้วยปะการังที่สมบูรณ์ การเดินทางไปเกาะไหง มีเรือโดยสาร (ขนาด 120 ที่นั่ง) ออกจากปากเมงเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ราคาคนละ 80 บาท ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง นอกจากนี้มีเรือของเอกชนให้เช่า เรือขนาดจุ 40 คน ราคา 5,000 บาท 100 คน ราคา 8,000 บาท ที่พัก นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรมบนเกาะ สามารถติดต่อที่พักได้ที่ เกาะไหงรีสอร์ท มีบริการนำเที่ยวรวมค่าเรือ ที่พัก และอาหาร 2 วัน 1 คืน ราคา 750-1,000 บาทต่อคน, 3 วัน 2 คืน ราคา 1,200-2,500 บาทต่อคน มีทั้งห้องพัดลมและปรับอากาศ เฉพาะห้องพัก ราคา 600-1,300บาท สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ โทร. 3163577, 3171274 ตรัง โทร. 075-210317 เกาะไหงวิลล่า มีบริการนำเที่ยวรวมค่าเรือ ที่พัก และอาหาร 2 วัน 1 คืน ราคา 1,200 บาทต่อคน, 3 วัน 2 คืน ราคา 2,400 บาทต่อคน มีห้องพัดลม เฉพาะห้องพักราคา 300-800 บาท สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ โทร. 9478607 ตรัง โทร. 075-210496 ครับ