เกาะสุกรหรือเกาะหมู

เกาะสุกรหรือเกาะหมูเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปะเหลียน ตั้งอยู่ในทะเลด้านมหาสมุทรอินเดีย เกาะนี้เป็นรูปเรียวยาว จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก พื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ตอนกลางเกาะเป็นภูเขาค่อนข้างสูง บนเกาะมีราษฎรชาวไทยมุสลิมอยู่กันหนาแน่น ริมทะเลมีหาดทราย กลางทะเลมีเกาะเล็กเกาะใหญทิวทัศน์สวยงามมากครับ