สระกะพังสุรินทร์

สระกระพังสุรินทร์ เป็นสระน้ำธรรมชาติกว้างประมาณ 50 ไร่ มีปลาเลี้ยงสวยงาม ต่างสีต่างพันธุ์และมี บัวสีในบริเวณสระ มีสะพานคอนกรีตเชื่อมไปสู่ศาลากลางน้ำที่สร้างไว้อย่างสวยงามเชื่อมถึงกันทั้ง 3 ศาลา รอบ ๆ บริเวณได้รับการแต่งเป็นสวนสวยงาม มีสวนสัตว์และภัตตาคาร ร้านอาหารใต้ร่มไม้ไว้บริการแก่ ผู้เข้าไปเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนยามเย็น เพราะตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐฯ เท่าใดนัก