การเดินทาง

ทางรถยนต์ ตรังอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 864 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์ทำได้ 2 ทาง คือ 1. ใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 653 กิโลเมตรและตรงมาตามทางหลวงหมายเลข 41 สู่อำเภอทุ่งสง ระยะทาง 133 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 403 สู่ห้วยยอดระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 อีก 28 กิโลเมตร ถึงตรัง รวมเป็นระยะทาง864 กิโลเมตร 2. ใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ มาตามทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ระยะทาง 90 กิโลเมตรและแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จนถึงชุมพร แยกเข้า ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง รวมระยะทาง1,020 กิโลเมตร ทางรถไฟ สำหรับการเดินทางโดยรถไฟ มีรถด่วนและรถเร็วออกจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีตรังทุกวัน วันละ2 เที่ยว โดยออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.05 น. และ 18.30 น.ถึงตรังเวลา 08.00 น. และ 10.15 น. ตามลำดับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 2237010, 2237020ทางรดโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดา และปรับอากาศจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดตรังทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 4351199(สำหรับรถปรับอากาศ) และ โทร. 4345558(สำหรับรถโดยสารธรรมดา)ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทย (สายในประเทศ) มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ผ่านภูเก็ตไปยังจังหวัดตรังทุกวันรายละเอียด และสำรองที่นั่งติดต่อบริษัทการบินไทยโทร. 2800070, 2800080 การคมนาคมภายในจังหวัด ในตัวเมืองมีรถสามล้อเครื่อง หรือตุ๊กตุ๊ก บริการขนส่งในเขตเทศบาล หากเดินทางติดต่อระหว่างอำเภอ มีบริการรถประจำทาง และรถสองแถวเล็กหรือจะเดินทางโดยรถตู้ ซึ่งหาเช่าได้จากบริษัททัวร์ในตัวเมืองตรัง