ร้านอาหาร

อาหารการกินในตัวเมืองตรังนับว่าอุดมสมบูรณ์มากมีของกินทั้งคาวหวานอาหารว่างสารพัดอย่างตามตำรับจีนและพื้นบ้านปักษ์ใต้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่อาหารเช้าตำรับตรังเป็นหมูย่าง ขนมจีบ ซาละเปาปาท่องโก๋รับประทานกับชาหรือกาแฟในตัวเมืองตรังมีร้านขายอาหารเช้าประเภทนี้อยู่หลายร้านนอกจากนี้มีร้านอาหารทั่วไปได้แก่นำมุ่ย 130/1-4 ถนนพระราม6 โทร. 218504เลิศทิพย์ (โกยาว) 55-7ถนนวิเศษกุล โทร. 218733โกเต็ง ถนนพระราม 6ใต้โรงแรมโกเต็ง โทร. 218148ศรีตรังเบเกอร์รี่ 121ถนนพัทลุง โทร. 218664ไข่ทอง 70/1 ถนนห้วยยอดโทร. 218086ดอกดิน 59 ถนนวิเศษกุลโทร. 218868ธรรมนูญ 111-3ถนนเวียนกระพังสุรินทร์ โทร.219334กนกภัตตาคาร 31/1ถนนห้วยยอด โทร. 211008-9ไพลิน ใต้โรงแรมควีนส์โทร. 218738แฟนโฟร์โมสต์ 2/2ถนนเจิมปัญญา โทร. 218350แก้วทุน ถนนรัษฎาโทร. 210303โสภิณ 253/14 ถนนพัทลุงโทร. 219478ริมน้ำ ถนนรัษฎาอำเภอกันตัง โทร. 251327ศูนย์บริการท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวสำนักงานจังหวัดตรังโทร. 218516ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง181/1 ถนนวิเศษกุล โทร. 210238ชมรมกีฬาตกปลาจังหวัดตรัง 33 ซอย 2ถนนวิเศษกุล โทร. 219960สมุทรเมตตาทัวร์ 43/1ถนนพระราม 6 อำเภอเมือง จ.ตรัง92000 โทร. 218527ตรังทราเวิล ตรงข้ามโรงแรมธรรมรินทร์โทร. 219598-9