น้ำตกโตนงาช้าง

น้ำตกโตนงาช้าง เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคใต้ อยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ 26 กิโลเมตรน้ำตกโตนงาช้างมีด้วยกันทั้งหมด 7 ชั้นๆ ที่สวยงามและเรียกชื่อน้ำตกคือชั้นที่ 3 ซึ่งมีน้ำตกแยกออกมาในลักษณะงาช้าง "โตน" ภาษาพื้นเมืองแปลว่าน้ำตก เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวเป็นอันมากการเดินทาง จากหาดใหญ่ไปตามถนนเพชรเกษม เส้นทางหาดใหญ่-รัตภูมิ ถึงหลักกิโลเมตรที่ 15 เลี้ยวซ้ายที่ตำบลหูแร่ ไปตามถนน รพช.อีก 13 กิโลเมตร จะถึงน้ำตก อัตราค่าเช่ารถตุ๊กตุ๊ก ไปเที่ยวน้ำตก 2-3 ชั่วโมงคันละประมาณ 250-300 บาท นอกจากนี้ที่ตลาดสด-เทศบาลเมืองหาดใหญ่ยังมีรถโดยสาประจำทาง (สอง-แถว) วิ่งทุกวัน ค่าโดยสารคนละ 15 บาท