วนอุทยานน้ำตกยริพัตร

วนอุทยานน้ำตกยริพัตรตั้งอยู่ในเขต อ.รัตนภูมิ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 406 ระหว่าง กิโลเมตรที่ 35-36 แยกทางลูกรังเข้าไป 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง มีน้ำตกไหลตลอดปีครับ