อุทยานนกน้ำคูขุด

อุทยานนกน้ำคูขุด(เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา) ตั้งอยู่ที่บ้านคูขุด หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุดอำเภอสทิงพระ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสทิงพระเข้าไป ทางแยกประมาณ3 กิโลเมตร อยู่ทิศเหนือห่างจากสงขลา 32 กิโลเมตร ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่13 เมษายน 2519 มีพื้น-ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด 227,916 ไร่ (365 ตารางกิโลเมตร) ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอรัตภูมิ อำเภอสทิงพระ กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ และพื้นที่ส่วนหนึ่ง ติดต่อกับ อำเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุง อุทยานนกน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา มีอาหารอุดมสมบูรณ์ จากการสำรวจของกรมป่าไม้ พบว่ามีนกชนิดต่าง ๆ กว่า 112 ชนิด ซึ่งนกเหล่านี้จะมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือนธันวาคม- เมษายน ที่บริเวณที่ทำการอุทยานมีเรือทัวร์ชมรอบ ๆ บริเวณอุทยานนกน้ำ ในราคาประมาณ 150 บาท ใช้ เวลาเที่ยวชมนกประมาณ 1 ชั่วโมง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลานี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะ คือ มี เกาะเล็กเกาะน้อยมากมาย และหญ้าทะเลขึ้นเขียวขจีเหมือนกับทุ่งหญ้ากลางทะเลซึ่งเป็นธรรมชาติ ที่มีทิวทัศน์ งดงามมาก เกาะเหล่านี้บางเกาะอยู่ในพื้นที่ของ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เช่น เกาะนางคำ เกาะญวน เกาะเสือ เกาะหมาก และบางเกาะไม่มีคนอาศัยอยู่เลย แต่ทว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมาก เพราะมีบรรยากาศ ที่ดีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ อย่างเช่น เกาะบรรทม เกาะคำเหียง เกาะกระ และเกาะโคบ ซึ่งมีลักษณะ ภูมิประเทศด้านหนึ่งติดกับทะเลสาบ อีกด้านเป็นภูเขาเล็กๆ เหมาะแก่การนั่งดูนก เพราะบริเวณนี้มีต้นราโพ และต้นจากมาก จึงเป็นที่อยู่และที่วางไข่ของนกอีโก้ง นอกจากนี้ยังมี เกาะสี่ เกาะห้า ซึ่งเป็นเกาะที่มีการทำสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น การเดินทาง จากหาดใหญ่ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ไปทางสะพานติณสูลานนท์ แล้วเข้าสู่ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4083 ซึ่งเป็นทางตัดเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกช่วงสงขลา-สทิงพระ ทางซ้ายมือ จะมีป้ายบอกทางเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เป็นทางแยกเข้าไประยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เป็น ถนนลาดยางอย่างดี ระยะทางจากหาดใหญ่ (ถึงหลักกิโลเมตรที่ 126) อำเภอสทิงพระ ประมาณ 32 กิโลเมตร