แหลมตาชีหรือแหลมโพธิ์

แหลมตาซีหรือแหลมโพธิ์มีหาดทรายขาวสะอาด ทรายสวยมาก แหลมยื่นลงไปในทะเลอ่าวไทยยาว 11 กิโลเมตรครับ