ตลาดนัดปาลัส

ตลาดนัดปาลัสบนทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินสาย 42 เข้าสู่อำเภอปานาเระ คือบ้านปาลัส ช่วงเวลาเช้าสายจะมีตลาดนัดริมทาง ชาวไทยมุสลิมแต่งเครื่องแต่งกายพื้นเมือง โพกศรีษะด้วยผ้าบาติกสีฉูดฉาด เดินไปมาหาซื้อของในตลาดแหงนั้น เป็นภาพซึ่งน่าชมชีวิตชนบทของชาวไทยมุสลิม ที่มีบรรยากาศเมืองใต้อย่างแท้จริง ตลาดนัดปาลัสนี้จะปิดเฉพาะวันพุธ และวันอาทิตย์เท่านั้นครับ