ด่านสุไหงโกลก

ด่านสุไหงโกลกเป็นทางเข้าออกในการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าออกสะดวก โดยมีสะพานมาตรฐาน ซึ่งสร้างโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซีย ห่างจากสถานีรถไฟสุไหงโกลก ประมาณ 1 กิโลเมตรครับ