การเดินทาง

ทางรถยนต์ จากสามแยก บางปะแก้วไปตามถนนสาย ธนบุรี - ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสี่แยก มหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 64 มีทางแยกขวามือเข้า ตัวเมืองสมุทรสงคราม ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ทางรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม ทุกวัน จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 4355031 (รถปรับอากาศ) และโทร. 4345558 (รถ ธรรมดา) รถไฟ มีรถดีเซลรางออกจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ทุกวัน สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย แล้วข้ามเรือแม่น้ำ ท่าจีนไปต่อรถไฟที่สถานีบ้าน