ตลาดมหาชัย (ท่าเรือเทศบาล)

ตลาดมหาชัย (ท่าเรือเทศบาล)

แม่น้ำท่าจีนตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนับเป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคมของสมุทรสาคร ตลาดมหาชัยนี้มีท่าเรือหลายแห่ง เป็นท่าเรือเมล์ที่ไปสู่ท้องที่ตำบลต่าง ๆ และ สามารถเช่าเรือหางยาวไปเที่ยวคลองโคกขามได้ มีทั้งเช่าเหมาลำ และเรือประจำทาง