คลองโคกขาม

คลองโคกขามเป็นคลองในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีความคดเคี้ยวมาก กระแสน้ำไหลเชี่ยวยากต่อการเดินเรือ ครั้งที่พระเจ้าเสือ หรือ สมเด็จพระสรรเพชรที่ 8 (พ.ศ. 2246 - 2252) เสด็จประพาสต้นไปตามลำคลองโคกขามด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัย ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า ลุศักราช 1066 ปีวอกขณะนั้นเรือพระที่นั่งถึงตำบลโคกขาม และคลองที่นั่นคดเคี้ยวมาก พันท้ายนรสิงห์ที่ถือท้ายเรือพระที่นั่งคัดแก้มิทัน และหัวเรือพระที่นั่งไปกระทบกิ่งไม้ใหญ่เข้าก็หักลง จึงดำรัสให้นายเพชฌฆาตประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์เสีย แล้วให้ทำศาลขึ้นสูงเพียงตาเอาศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัวเรือที่หักนั้นขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาลนั้น