เขาอีโก้

เขาอีโก้อยู่ตำบลห้วยโรง ทางตอนเหนือของอำเภอเขาย้อย บนยอดเขาอีโก้ มีพระเจดีย์สำคัญองค์หนึ่งซึ่งเจ้าอธิการแก้ว วัดพวงมาลัย เมืองแม่กลองมาสร้างไว้เมื่อ พ.ศ. 2455 ในเทศกาลสงกรานต์ ชาวเขาย้อยนิยมเดินขึ้นมาไหว้พระบนยอดเขานี้เป็นประเพณีสืบมาจาก JONATHON - รถยนตร์ขึ้นเกือบถึงปากถ้ำ แต่หน้าฝนต้องระวังรถติดหล่ม ถ้ำกว้างส่วนมากมีแต่คนไปปฏิบัติธรรม