ถ้ำหัวกะโหลกในหรือถ้ำบุญมาก

ถ้ำหัวกะโหลกในหรือถ้ำบุญมากตั้งอยู่ห่างจากถ้ำผีหัวโตเพียง 100 เมตรเท่านั้นครับ ถ้ำแห่งนี้นายบุญมาก ชาวบ้านแถบนั้นเป็นผู้ค้นพบ ภายในเป็นถ้ำมืดขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยสวยงามมากครับ และบริเวณเพิงผาด้านหน้ามีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์จำนวนมาก เป็นลายทัพเชือกมีลักษณะหนาและนื้อหยาบกว่าที่เคยพบในแหล่งอื่น ๆ ครับ