เกาะกาโรส

เกาะกาโรสอยู่ทางด้านตะวันออกของปลายแหลมสัก พบภาพเขียนสีทั้งรูปคนและสัตว์ ในบริเวณหน้าผาของอ่าวหินใบครับ