เกาะแดง

เกาะแดงมีหาดทรายสวยงามมากยาวถึง 25 เมตรเลยครับ และมีถ้ำลอดกว้าง 70 เมตร สูง 20 เมตรอีกด้วย