เกาะศิลา

เกาะศิลาตั้งอยู่ห่างจากชายหาดบ่อม่วงไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงามมากครับ และมีนกนานาชนิดที่มีสีสันแปลกตาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก