หมู่เกาะห้า

หมู่เกาะห้า มีลักษณะ เป็นกลุ่มเกาะ 5 เกาะ เกาะห้าใหญ่จะมีทุ่งหญ้าอยู่บนสันเกาะ มี เกาะรูปร่างคล้ายใบเรือเกาะที่มีน้ำลอดใต้เกาะและมีแนวปะการังน้ำตื้นอยู่บางบริเวณครับ