บ่อน้ำพุร้อน

บ่อน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ก่อขอบบ่อสูงขึ้นมาแล้ว มีฟองผุดขึ้นมาเหมือนน้ำเดือดตลอดเวลา คุณสมบัติสามารถรักษาโรคได้ ต้มไข่ให้สุกได้ด้วยครับ