พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อม ๑ กิโลเมตร เก็บรักษาโบราณวัตถุที่พบในบริเวณนี้ เช่น เครื่องมือหิน เครื่องสำริด เหรียญโลหะ เศษภาชนะ ดินเผา เครื่องประดับที่ทำจากหิน-ดินเผาและลูกปัดหลากสีมีอายุกว่าห้าพันปีครับ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสะสมของเก่า วัตถุโบราณจำนวนมากมายที่ขุดค้นได้ในบริเวณที่เรีกว่า "ควนลูกปัด" อันเป็นเนินดินหลังวัดคลองท่อมครับ