สนุกคาราวาน ครั้งที่ 2"ปันน้ำใจให้ยิ่งใหญ่กว่าทีลอซู"

สนุกคาราวาน ครั้งที่ 2"ปันน้ำใจให้ยิ่งใหญ่กว่าทีลอซู"

สนุกคาราวาน ครั้งที่ 2  "ปันน้ำใจให้ยิ่งใหญ่กว่าทีลอซู"

ทีลอซู ที่ว่าแน่ยังแพ้น้ำใจชาวสนุก! 3-5 ธ.ค. นี้ ขอเชิญร่วมการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่สู่แผ่นดินดอยฟ้า เพื่อบริจาคทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ในโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก  พร้อมเที่ยวชมน้ำตกทีลอซู สุดยอดน้ำตกแห่งผืนป่าตะวันตก

โครงการ สนุกคาราวาน  | ที่พักและอาหาร | การเตรียมตัวโปรแกรมการเดินทาง | วิธีการลงทะเบียน ผู้สนับสนุนโครงการ | รายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อ.อุ้มผาง | รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง | รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

 

จากบ้านหนูมานานจนป่านนี้ ด้วยอยากเรียนอยากรู้สู้ทนเอา เหมือนนกกาไกลคอน ณ ตอนนี้ คิดถึงบ้านน้ำตาไหลนั่งใจลอย ค่าโดยสารหนูไม่พอรอไปก่อน ขอเพียงท่านสมเพชยื่นเศษตังค์ คงไม่มีความรู้ถ้าอยู่บ้าน ขาดปัญญาอนาคตคงหมดทาง 

มาอยู่ที่ "อุ้มผาง" กลางป่าเขา พ่อแม่เฝ้ารอหนูอยู่บนดอย อาจจะมีโศกเศร้าและเหงาหงอย เฝ้ารอคอยนั่งนับวันกลับรัง ระโหยอ่อนข้าวสารลดหมดจากถัง คงสมหวังมีเงินตราค่าเดินทาง คงทำงานเหนื่อยล้าหารับจ้าง รู้ก็รู้แบบเลือนรางอยู่กลางดง ฯ 

     โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 (กรมสามัญศึกษาเดิม) ทำการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีนักเรียนจำนวน 624 คน ตั้งอยู่ติดกับชายแดนประเทศพม่า ห่างไกลจากตัวจังหวัดตากถึง 248 ก.ม. การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากต้องเดินทางฝ่าอันตรายผ่านป่า ภูเขาสูงชัน และเหวลึกสลับซับซ้อนถึง 1,219 โค้ง จึงประสบปัญหามากมาย และด้วยข้อจำกัดในเรื่องของภูมิประเทศ จึงเป็นเหตุให้ประชากรโดยรวม ห่างไกลความเจริญ ด้อยโอกาส มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา อัตราเสี่ยงต่ออันตรายจากสถานการณ์ตามแนวชายแดน และโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะมาลาเรีย ซึ่งมีสูงมาก 

 

     อย่างไรก็ตาม ภารกิจหน้าที่ของโรงเรียน ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในอำเภออุ้มผางทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยโดยชาติกำเนิดหรือไม่ก็ตาม โดยมิได้เลือกปฏิบัติแต่อย่างใด โรงเรียนจึงมีภาระดูแลนักเรียนทั้งที่เดินทางไปกลับได้ และไปกลับไม่ได้ จำเป็นต้องมาพักอยู่ประจำหอพักที่จัดให้ 
     ซึ่งสภาพของความยากจนของนักเรียนจำนวนมากที่ปรากฏ ทำให้โรงเรียนไม่อาจดูดายนิ่งเฉยอยู่ได้ จำต้องหาวิธีการเพื่อให้ความช่วยเหลือ อย่างน้อยให้นักเรียนเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ และป้องกันมิให้ปัญหาอุปสรรค ในเรื่องความยากจน แร้นแค้น เป็นปัจจัยให้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เช่นที่ผ่านมาทุกปี ซึ่งในส่วนภาครัฐแม้จะสนับสนุนงบประมาณให้ตามระเบียบและกฎเกณฑ์แล้ว ก็ยังไม่เป็นการเพียงพอ 

     ด้วยข้อจำกัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกล มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่สูงกว่าโรงเรียนทั่วไป เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีอายุการใช้งานที่น้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า และพาหนะรถยนต์ เป็นผลให้ต้องเตรียมงบประมาณจำนวนมากไว้ซ่อมบำรุง วิถีชีวิตที่ยังคงผูกพันกับความเชื่อตามบรรพบุรุษ ภูตผี จิตวิญญาณ สิ่งเร้นลับ ฯลฯ เหล่านี้เมื่อหลอมรวมกันแล้วกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูนักเรียนด้อยโอกาสเหล่านี้กว่า 140 ชีวิต จึงหนักเกินกว่ากว่ากำลังที่โรงเรียนจะรับได้โดยลำพัง  เว็บไซต์ ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม

 

หลักการ และเหตุผล 

      สืบเนื่องจากโครงการสนุกคาราวาน ครั้งที่ 1 "เสียงก้องจากกลางดอย" (จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา) เว็บไซต์สนุกดอทคอม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยภาครัฐ - เอกชน รวมถึงสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง ได้ร่วมจัดกิจกรรมการเดินทางในรูปแบบคาราวานท่องเที่ยว และบริจาคสิ่งของ ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โครงการดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในระดับที่น่าพอใจ ส่งผลให้เกิดกระแสการตอบรับจากสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และขอให้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นปีที่ 2  

      ในปี พ.ศ. 2548 นี้  คณะผู้จัดกิจกรรมสนุกคาราวาน  ได้ทำการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเสาะหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จนได้ข้อสรุปว่า โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  อ.อุ้มผาง จ.ตาก  เป็นโรงเรียนที่มีความเหมาะสม มีความต้องการรับการช่วยเหลือ และมีความพร้อมในการรองรับผู้ร่วมเดินทางแบบคาราวานท่องเที่ยว ทั้งนี้เจตนารมณ์ของผู้จัดกิจกรรมยังคงเป้าหมายเดิม คือ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมที่ด้อยโอกาสกว่า และให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมได้อีกช่องทางหนึ่ง

      การเดินทางในกิจกรรม สนุกคาราวาน ครั้งที่ 2 นี้ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ      1.การเดินทางจากกรุงเทพฯ - ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม - กรุงเทพฯ      2.การเดินทางจาก ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม - น้ำตกทีลอซู - ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม 

      คณะผู้จัดกิจกรรม สนุกคาราวาน ครั้งที่ 2 "ปันน้ำใจให้ยิ่งใหญ่กว่าทีลอซู"  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกด้วยดีเหมือนดั่งเช่นปีที่ผ่านมา 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมอันดีของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อสังคม 

ช่วยเหลือ และสนับสนุน การศึกษา แก่ชุมชนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร 

เพื่อให้เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีความรู้สึกที่ดีต่อสังคมเมืองว่า พวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้ง

เพื่อให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวาน 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.แม่สอด  อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

เป้าหมาย

ให้เด็กๆ ภายใน ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม มีทุนการศึกษา อาหาร อุปกรณ์การเรียน ในช่วงระหว่างการศึกษา

สมาชิกผู้ร่วมเดินทางจำนวน 200 ท่าน

เกิดการกระจายรายได้สู่ชนบท 

ระยะเวลาของโครงการ

11 ต.ค. - 30 พ.ย. 2548 ประชาสัมพันธ์โครงการ

1 - 15 พ.ย. 2548  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

3 - 5 ธ.ค. 2548  เดินทาง และดำเนินกิจกรรมของโครงการ

สิ่งที่ทางโรงเรียน และ เด็กๆ รอรับการช่วยเหลือ

ทุนการศึกษา ตามแต่จิตศรัทธาของผู้บริจาค

อุปกรณ์การเรียนการสอน , อุปกรณ์กีฬา

เสื้อผ้านักเรียน , อาหารแห้ง

ผู้สนับสนุนโครงการฯ

www.sanook.com สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 4 บริษัท อินสยาม ทราเวล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อุ้มผาง

ตูกะสู คอทเทจ สหกรณ์เดินรถอุ้มผาง จำกัด ร้านดอกไม้ Luxuryflorist
สถานีบริการน้ำมันบางจาก จ.นครสวรรค์  ร้านนัดโภชนา สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาห้าแยกอุ้มผาง จ.ตาก เครื่องดื่มสปอนเซอร์
เครื่องดื่มเป๊ปซี่ อาร์เอส โปรโมชั่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  ประเทศไทย จำกัด
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด  บมจ. โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์  (ประเทศไทย) 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

     โครงการนี้ มิได้จัดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ และผลกำไรในทางธุรกิจ  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และการนำเที่ยวเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการต่างๆ เท่านั้น (ค่าเช่ารถ , ค่าน้ำมัน , ค่าบริการในพื้นที่ , ค่าอาหารบางส่วน) ค่าใช้จ่ายคงเหลือจะถูกนำเข้าโครงการทั้งหมด)

       ติดต่อ เป็นผู้สนับสนุนโครงการ โทร. 0 2979 7243 

 

 

วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
3 ธ.ค. 48 05.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันที่ลานจอดรถ หน้า บริษัทเอ็มเว็บ (ประเทศไทย) จำกัด  บริเวณลานจอดรถ อาคารสามัคคีประกันภัย โครงการนอร์ธปาร์ค ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ  ดูแผนที่ คลิกที่นี่ -ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง -รับบัตรประจำตัวสมาชิก  -เอกสารประกอบการเดินทาง -รับสติกเกอร์ติดรถ  ควรเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนออกเดินทาง
05.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ตาก พร้อมกัน
08.30 น. ถึงสถานีบริการน้ำมัน บางจาก จ.นครสวรรค์ (ร้านนัดโภชนา) -จอดพักรถ เข้าห้องน้ำ แล้วออกเดินทางต่อไปยัง จ.ตาก เติมน้ำมัน
11.00 น. ถึงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก  -สักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช -เครื่องดื่มต้อนรับ และเอกสารแนะนำการท่องเที่ยว จาก สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 4 -รับประทานอาหารกลางวัน (ปิคนิค)   
11.30 น. พิธีเปิดงาน สนุกคาราวาน ครั้งที่ 2 "ปันน้ำใจให้ยิ่งใหญ่กว่าทีลอซู"   โดย  ท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 4
11.40 น. ออกเดินทางสู่ ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก  โดยมีรถนำขบวน
13.15 น. ถึงสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาห้าแยกอุ้มผาง  อ.แม่สอด  (บริเวณห้าแยกอุ้มผาง) -แวะเติมน้ำมันให้เต็มถัง แล้วรีบเดินทางต่อ จุดนี้ควรเติมน้ำมันให้เต็มถัง
  17.00 น. ถึง ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม -กางเต้นท์ ทำธุระส่วนตัว  
18.00 น. -พิธีกล่าวต้อนรับโดย ท่านนายอำเภออุ้มผาง , ท่านผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 4 , ท่านผู้อำนวยการ ร.ร. อุ้มผางวิทยาคม -รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน -ชมการแสดงของนักเรียน  -ได้เวลาอันสมควร ท่ามกลางหมู่ดาวและเหน็บหนาว ราตรีสวัสดิ์

 

 
4 ธ.ค. 48 05.00 น. อรุณสวัสดิ์กับบรรยากาศดีๆ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (ชา ,กาแฟ , ข้าวต้ม) ร่วมกัน ที่ ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม
08.00 น. -เดินทางสู่น้ำตกทีลอซู (ล่องเรือยางชมน้ำตกทีลอจ่อ แล้วเดินทางต่อด้วยรถยนต์กระบะสู่น้ำตกทีลอซู / ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วติดต่อผู้ผสานงานโครงการฯ) -หรือ เที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว อ.อุ้มผาง ตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ที่ ร.ร. อุ้มผางวิทยาคม -ชมการแสดงของนักเรียน และร่วมสนุกสนานในกิจกรรมต่างๆ จาก บริษัท เอ็มเว็บ (ประเทศไทย) จำกัด  -ได้เวลาอันสมควร ราตรีสวัสดิ์
5 ธ.ค. 48 06.00 น. อรุณสวัสดิ์  -เดินทางไปชมทะเลหมอก และต้อนรับเช้าวันใหม่ที่ ดอยหัวหมด ดอยหัวหมดเป็นจุดชมทะเลหมอก ที่มีความสวยงามที่สุดของ อ.อุ้มผาง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (ชา ,กาแฟ , ข้าวต้ม) ร่วมกันที่ ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม -อาหาร โดย ผู้สนับสนุนโครงการ
08.30 น. พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบของบริจาค ให้กับทาง ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อวันพ่อแห่งชาติ กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นอนุสรณ์ของการเดินทางในครั้งนี้
09.30 น. อำลา อ.อุ้มผาง แผ่นดินดอยลอยฟ้า เดินทางกลับสู่ อ.แม่สอด
12.30 น. ถึง อ.แม่สอด  เลือกซื้อของฝาก บริเวณตลาดริมแม่น้ำเมย -ทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 น. ออกจากตลาดแม่สอด เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 : กำหนดการนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมได้

 

มนต์เสน์ไม่เสื่อมคลาย

          หมายเหตุ : เกี่ยวกับวิธีการเดินทางจาก อ.อุ้มผาง สู่ น้ำตกทีลอซู 

ท่านสามารถขับรถยนต์ของท่านเข้าไป ถึงบริเวณที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางได้ ทั้งนี้รถยนต์ของท่านความเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ และผู้ขับควรมีความชำนาญในเส้นทางทุรกันดาร รถเก๋ง และ รถตู้ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้   

หรือ ท่านสามารถติดต่อขอซื้อแพ็คเกจทัวร์ ได้จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน อ.อุ้มผาง ได้ ซึ่งโปรแกรมทัวร์ และ ราคา ของผู้ประกอบการแต่ละราย ราคาใกล้เคียงกัน และบริการคล้ายๆ กัน ทั้งนี้ท่านต้องรีบแจ้งความจำนง ไปยังผู้ประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากในช่วงวันที่ 4 ธ.ค. 48 เป็นวันหยุดต่อเนื่อง 3 วัน แพ็คเกจทัวร์อาจเต็มก่อนได้ (ดูรายชื่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว คลิกที่นี่

หรือ ลงทะเบียนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กับ ผู้ประสานงานโครงการฯ ซึ่งผู้ประสานงานโครงการฯ จะประสานงานไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.อุ้มผาง 

 

 

การเตรียมตัว

รถยนต์ และ ผู้ขับขี่ ต้องมีสมรรถนะ พร้อมการเดินทางไกล และ พร้อมเผชิญ กับ เส้นทางคดโค้งสูงชัน และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด (หากเกิดเหตุขัดข้อง - เสียหาย ต่อรถและทรัพย์สินของท่าน ทางคณะผู้จัดกิจกรรม ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น)

เต็นท์ และ เครื่องนอน  เสื้อผ้ากันหนาว ยาประจำตัว 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่ทุกท่านต้องรับผิดชอบเอง อาทิ ค่าน้ำมัน  ค่าอาหาร เครื่องดื่มพิเศษส่วนตัว

และที่ลืมไม่ได้คือ ของที่จะนำไปบริจาค หรือ เงินทุนการศึกษา แล้วแต่จิตศรัธาของผู้บริจาค 

อาหาร

             ค่าอาหารบางมื้อผู้สนับสนุนกิจกรรม จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

ที่พัก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเตรียมเต้นท์ หรือ อุปกรณ์เครื่องนอนไปเอง ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมบริเวณที่กางเต้นท์ และห้องน้ำ ไว้ให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถแยกไปพักยังรีสอร์ทต่างๆ ใน อ.อุ้มผาง ได้ ทั้งนี้ท่านต้องติดต่อจองห้องพักด้วยตนเอง 

สำหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ - เพื่อน ร่วมเดินทาง 

              ทางคณะผู้จัดกิจกรรม ได้จัดรถตู้ รวมค่าประกันอุบัติเหตุ (ไป-กลับ) ลงทะเบียน และชำระค่าเดินทางล่วงหน้า 1,650 บาท ดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ (ขออภัย...เต็มแล้วครับ)

              ผู้ที่นำรถยนต์ส่วนตัวไปเอง                *ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ท่านละ 200 บาท  (อาหารที่ ร.ร. , ประกันอุบัติเหตุ บุคคล ) 

              ผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว (ไปรถตู้)               - *ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ท่านละ 200 บาท  (อาหารที่ ร.ร. , ประกันอุบัติเหตุ บุคคล )                - *รถตู้ปรับอากาศ (ไป - กลับ กรุงเพฯ - อุ้มผาง) ท่านละ 1,650 บาท                   บริการพิเศษ ในการเข้าชมน้ำตกทีลอซู , การล่องเรือยาง , การใช้บริการรถกระบะท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมเข้าชม พร้อมอาหารกลางวัน (ปิคนิค)                  ทางผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้ประสานงานให้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 600 บาท (ชำระในวันลงทะเบียนเท่านั้น)

              หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกต่อการดำเนินงาน บริษัท เอ็มเว็บ (ประเทศไทย) จำกัด โดย www.sanook.com ได้มอบหมายให้ บริษัท อินสยาม ทราเวล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ การรับลงเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ท่านที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

                ติดต่อลงทะเบียน ได้ที่ (ขออภัยเต็มแล้วครับ)                 บริษัท อินสยาม ทราเวล จำกัด                 โทร. 0 2974 6330 , 0 6970 8319 , 0 1988 3531                   แฟ็กซ์ 0 2994 6621                  www.insiamtravel.com 

                หมายเลขบัญชีในการโอนค่าลงทะเบียน                 ชื่อบัญชี  บริษัท อินสยาม ทราเวล จำกัด                 เลขที่บัญชี  014-3-04995-5                 ประเภทบัญชี  กระแสรายวัน                 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 สาขา พหลโยธิน 

                ท่านที่โอนค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิป และแจ้งรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

               1. รายชื่อ-นามสกุล ผู้ร่วมเดินทาง (นาย ,นาง, นางสาว , ดช. ดญ)                  2. อายุ                 3. หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน                4. หมายเลขแฟกซ์ หรือ ที่อยู่ของท่าน                   5. หมายเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการเดินทาง

            มาที่แฟกซ์หมายเลข 0 2994 6621  หลังจากนั้นทาง บริษัท อินสยาม ทราเวล จำกัด  จะทำการส่งใบตอบรับการลงทะเบียนไปยังท่าน  และส่งรายชื่อของท่านมายังเว็บไซต์ www.sanook.com เพื่อทำการเพิ่มรายชื่อของท่านไว้ที่หน้า ผู้ร่วมเดินทาง

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่                  นุ บางบ่อ (travel.sanook.com)                  โทร.  0 1242 7519  ในวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น.                  email : nubangbo@th.mweb.com

 

โครงการ สนุกคาราวาน  | ที่พักและอาหาร | การเตรียมตัวโปรแกรมการเดินทาง | วิธีการลงทะเบียน ผู้สนับสนุนโครงการ | รายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อ.อุ้มผาง | รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง | รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

              ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม เบิกล่องสู่มนต์เสน่ห์แห่งอุ้มผางที่ "น้ำตกทีลอซู" หนีมรสุม...มุ่งสู่ทีลอซู