มหกรรมแพรวาราชินีแห่งไหม

12-15 สิงหาคม ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมแพรวาราชินีแห่งไหมแพรในภาษาไทยโบราณหมายถึง ผ้า แพรวา จึงหมายถึงผ้ายาวประมาณ 1 วาหรือเกือบ 2 เมตร ซึ่งใช้ห่ม สไบเฉียงในงานบุญต่างๆ ผ้าไหมแพรวา มีแหล่งกำเนินอยู่ท ี่ บ้านโพน อำเภอคำม่วง ซึ่งเป็นแหล่ง ชุมชนชาวไทยดำ หรือ ชาวผู้ไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่ง รังสรรค์ผ้าแพรวาที่กล่าวได้ว่า ใหญ่ที่สุดและสวยงาม ประณีตที่สุดชาวผู้ไทยซึ่งอพยพมาจากฝั่งลาวเมื่อ 200 ปีมาแล้วพวกเขา มาพร้อมกับอัญมณีล้ำค่าที่สั่งสมจากบรรพชนมาโดยสายเลือดนั่นคือฝีมือในการทอผ้าแพรวา โดยมีกรรมวิธีในการทอที่ล้ำลึกคือใช้เล็บ หรือขนเม่น สะกิด ผ้าไหมสีสันต่างๆ ให้เป็นลวดลายตามต้องการ โดยต้องทำไป ทีละแถวทีละเส้นพร้อมกับ การพุ่งกระสวย กระแทก ให้แน่นด้วย ฟืม แล้วจึงขึ้นแถวต่อ ไปจนกว่าจะครบทั้งผืน สมัยโบราณแพรวา แต่ละผืนอาจ ใช้เวลากว่า 3 เดือน ทำให้สาวผู้ไทยยุคใหม่ ไม่ค่อยสนใจที่จะทอผ้าแพรวา ไว้ใช้เองกันนักจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมพสกนิกร ที่อำเภอคำม่วงโดยมีชาวบ้านโพนพากันแต่งชุดทย สไบแพรวา เข้ารับเสด็จอย่างภาคภูมิใจในความเป็นเครื่องแต่งกายของชนเผ่าตน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมองเห็นถึง คุณค่า ในงาน หัตถกรรม พื้นบ้านชิ้นนี้ จึงทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาไปตัดชุดเสื้อผ้า อย่างหลากหลาย โดยทรงเป็นองค์นำในการสวมใส่ผ้าไหมแพรวา และ ประยุกต์ผ้า แพรวาไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าถือของสุภาพสตรีจนงาน หัตถศิลป์ จากภูมิปัญญาชนเผ่าที่กำลังจะสูญหายไปกับกาลเวลา ได้กลับฟื้น คือความนิยมและแพร่หลายไปทั่วประเทศปฎิทินงาน งานมหกรรมแพรวาราชินีแห่งไหม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีถือ ว่าเป็นงานที่ เป็นหน้าเป็นตาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ ชาวเมืองน้ำดำ แห่งนี้ โดยงานจะมีขึ้นบริเวณ หน้าศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในงานจะมีการแสดงผ้าไหมแพรวาอัน เป็นเอกลักษณ์ของผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์มีการแสดงชุด ที่ตัดจากผ้าแพรวาและจำหน่ายแพรวา ในราคาท้องถิ่น นอกจากนี้ผู้ที่ไปร่วมงานยังจะได้สัมผัสวัฒนธรรมของชาวผู้ไท และร่วมรับประทานอาหาร แบบขันโตกของชาวอีสาน ซึ่งมีความ แตกต่างจาก ขันโตกทางภาคเหนือ อีกด้วยการเดินทาง รถ บb> กรุงเทพฯ กาฬสินธุ์ ค่าโดยสาร รถธรรมดา 100 บาท รถปรับอากาศค่าโดยสาร 320 บาท ติดต่อ: การท่องเที่ยวสำนักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) โทรศัพท์ 043-244-498-9 โทรสาร 043-244-49 รถไฟ ขึ้นรถไฟสายกรุงเทพฯ ขอนแก่น จานนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์โดยรถประจำทาง สาย กรุงเทพฯ หนองคาย และ กรุงเทพฯ อุบลราชธานี ค่าโดยสารรถไฟ 180 บาท ต่อรถประจำทาง อีกประมาณ 80 บาท ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com