เทศกาลหนังการ์ตูนญี่ปุ่น

รายการ Fanta Fun In Japan หรือ เทศกาลหนังการ์ตูนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 30 กันยายน ผู้ที่สนใจสามารถเลือกรับชมได้ ที่ แกรนด์อีจีวี และ อีจีวีซีคอน และเพื่อนๆ ที่สนใจสามารถเลือกดูโปรแกรมได้จากรายละเอียด ด้านล่างนี้ค่ะ18 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Dr. Slump 12.45-14.15 น. Phantom Quest 14.30-16.00 น. Jikoku Sensal Nube 16.15-17.45 น. Orange Road 18 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Monster Farm 12.15-13.45 น. GTO 14.00-15.30 น. Armitage III 15.45-17.15 น. GTO 19 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Pretty Sammy 12.45-14.15 น. Dr. Slump 14.30-16.00 น. Phantom Quest 16.15-17.45 น. Orange Road 19 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Clamp School 12.15-13.45 น. The last Day 14.00-15.30 น. Monster Farm 15.45-17.15 น. GTO20 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Return of Ultraman 12.45-14.15 น. Jikoku Sensel Nube 14.30-16.00 น. Orange Road 16.15-17.45 น. Phantom Quest 20 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Neo Genesis Evangelion 1 12.15-13.45 น. GTO 14.00-15.30 น. Neo Genesis Evangelion 2 15.45-17.15 น. Armitage III 21 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Jikoku Sensel Nube 12.45-14.15 น. Dr. Slump 14.30-16.00 น. Phantom Quest 16.15-18.00 น. Giant Robot 1 21 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Armitage III 12.15-13.45 น. The Last Day 14.00-15.30 น. GTO 15.45-17.15 น. Neo Genesis Evangelion 1 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Return of Ultraman 12.45-14.15 น. Orange Road 14.30-16.00 น. Giant Robot 1 16.15-17.45 น. Giant Robot 2 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Monster Farm 12.15-13.45 น. GTO 14.00-15.30 น. Neo Genesis Evangelion 1 15.45-17.15 น. Neo Genesis Evangelion 223 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Orange Road 12.45-14.15 น. Pretty Sammy 14.30-16.15 น. Giant Robot 2 16.30-18.15 น. Jikoku Sensel Nube 23 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Clamp School 12.15-13.45 น. Monster Farm 14.00-15.30 น. Neo Genesis Evangelion 2 15.45-17.15 น. GTO 24 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Pretty Sammy 12.45-14.15 น. Dr. Slump 14.30-16.15 น. Return of Ultraman 16.30-18.00 น. Orange Road 24 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. The Last Day 12.15-13.45 น. Clamp School 14.00-15.30 น. GTO 15.45-17.15 น. Armitage III 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Monster Farm 12.45-14.15 น. GTO 14.30-16.00 น. Armitage III 16.15-17.45 น. GTO 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Dr. Slump 12.15-13.45 น. Phantom Quest 14.00-15.30 น. Jikoku Sensel Nube 15.45-17.15 น. Orange Road26 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Clamp School 12.45-14.15 น. The Last Day 14.30-16.00 น. Monster Farm 16.15-17.45 น. GTO 26 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Pretty Sammy 12.15-13.45 น. Dr. Slump 14.00-15.30 น. Phantom Quest 15.45-17.15 น. Orange Road 27 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. The Last Day 12.45-14.15 น. GTO 14.30-16.00 น. Clamp School 16.15-17.45 น. Armitage III 27 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Return of Ultraman 12.15-13.45 น. Jikoku Sensel Nube 14.00-15.30 น. Orange Road 15.45-17.15 น. Phantom Quest 28 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Armitage III 12.45-14.15 น. The Last Day 14.30-16.00 น. GTO 16.15-18.00 น. Giant Robot 3 28 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Jikoku Sensel Nube 12.15-13.45 น. Dr. Slump 14.00-15.30 น. Phantom Quest 15.45-17.30 น. Giant Robot 129 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Monster Farm 12.45-14.15 น. GTO 14.30-16.15 น. Giant Robot 3 16.30-17.50 น. Giant Robot 4 29 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Return of Ultraman 12.15-13.45 น. Orange Road 14.00-15.45 น. Giant Robot 1 16.00-17.45 น. Giant Robot 2 30 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Clamp School 12.45-14.15 น. Monster Farm 14.30-15.50 น. Giant Robot 4 16.05-17.35 น. GTO 30 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Orange Road 12.15-13.45 น. Pretty Sammy 14.00-15.45 น. Giant Robot 2 16.00-17.30 น. Jikoku Sensel Nube 31 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. The Last Day 12.45-14.15 น. Clamp School 14.30-16.00 น. GTO 16.15-17.45 น. Armitage III 31 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Pretty Sammy 12.15-13.45 น. Dr. Slump 14.00-15.30 น. Return of Ultraman 15.45-17.30 น. Orange Road1 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Orange Road 12.45-14.15 น. Dr. Slump 14.30-16.00 น. Phantom Quest 16.15-17.45 น. Jikoku Sensel Nube 1 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. GTO 12.15-13.45 น. Monster Farm 14.00-15.30 น. GTO 15.45-17.30 น. Armitage III 2 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Dr. Slump 12.45-14.15 น. Pretty Sammy 14.30-16.00 น. Orange Road 16.15-17.45 น. Phantom Quest 2 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Monster Farm 12.15-13.45 น. GTO 14.00-15.30 น. The Last Day 15.45-17.30 น. Clamp School 3 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Return of Ultraman 12.45-14.15 น. Neo Genesis Evangelion 1 14.30-16.00 น. Neo Genesis Evangelion 2 16.15-17.45 น. Jikoku Sensel Nube 3 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Clamp School 12.15-13.45 น. Monster Farm 14.00-15.30 น. GTO 15.45-17.30 น. Armitage III4 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Dr. Slump 12.45-14.15 น. Phantom Quest 14.30-16.00 น. Jikoku Sensel Nube 16.15-17.45 น. Neo Genesis Evangelion 1 4 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. The Last Day 12.15-13.45 น. GTO 14.00-15.30 น. Armitage III 15.45-17.30 น. Giant Robot 3 5 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Jikoku Sensel Nube 12.45-14.15 น. Orange Road 14.30-16.00 น. Neo Genesis Evangelion 1 16.15-17.45 น. Neo Genesis Evangelion 2 5 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. GTO 12.15-13.45 น. The Last Day 14.00-15.45 น. Giant Robot 3 16.00-17.20 น. Giant Robot 4 6 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Pretty Sammy 12.45-14.15 น. Jikoku Sensel Nube 14.30-16.00 น. Neo Genesis Evangelion 2 16.15-17.45 น. Orange Road 6 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Monster Farm 12.15-13.45 น. Clamp School 14.00-15.20 น. Giant Robot 4 15.35-17.05 น. GTO7 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Dr. Slump 12.45-14.15 น. Return of Ultraman 14.30-16.00 น. Orange Road 16.15-17.45 น. Pretty Sammy 7 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Clamp School 12.15-13.45 น. The Last Day 14.00-15.30 น. Armitage III 15.45-17.30 น. GTO 8 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. GTO 12.45-14.15 น. Monster Farm 14.30-16.00 น. GTO 16.15-17.45 น. Armitage III 8 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Phantom Quest 12.15-13.45 น. Dr. Slump 14.00-15.30 น. Orange Road 15.45-17.30 น. Jikoku Sensel Nube 9 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Monster Farm 12.45-14.15 น. GTO 14.30-16.00 น. The Last Day 16.15-17.45 น. Clamp School 9 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Dr. Slump 12.15-13.45 น. Orange Road 14.00-15.30 น. Phantom Quest 15.45-17.30 น. Jikoku Sensel Nube10 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Clamp School 12.45-14.15 น. Monster Farm 14.30-16.00 น. GTO 16.15-17.45 น. Armitage III 10 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Pretty Sammy 12.15-13.45 น. Return of Ultraman 14.00-15.30 น. Orange Road 15.45-17.30 น. Phantom Quest 11 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Clamp School 12.45-14.15 น. The Last Day 14.30-16.00 น. Armitage III 16.15-17.45 น. GTO 11 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Return of Ultraman 12.15-13.45 น. Orange Road 14.00-15.30 น. Pretty Sammy 15.45-17.30 น. Dr. Slump 12 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. The Last Day 12.45-14.15 น. GTO 14.30-16.00 น. Armitage III 16.15-18.00 น. Giant Robot 1 12 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Phantom Quest 12.15-13.45 น. Pretty Sammy 14.00-15.30 น. Jikoku Sensel Nube 15.45-17.30 น. Neo Genesis Evangelion 113 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. GTO 12.45-14.15 น. The Last Day 14.30-16.15 น. Giant Robot 1 16.30-18.15 น. Giant Robot 2 13 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Orange Road 12.15-13.45 น. Jikoku Sensel Nube 14.00-15.30 น. Neo Genesis Evangelion 1 15.45-17.30 น. Neo Genesis Evangelion 2 14 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Monster Farm 12.45-14.15 น. Clamp School 14.30-16.15 น. Giant Robot 2 16.30-18.00 น. GTO 14 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Pretty Sammy 12.15-13.45 น. Dr. Slump 14.00-15.30 น. Neo Genesis Evangelion 2 15.45-17.30 น. Orange Road 15 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Jikoku Sensel Nube 12.45-14.15 น. Orange Road 14.30-16.00 น. Dr. Slump 16.15-17.45 น. Phantom Quest 15 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. The Last Day 12.15-13.45 น. GTO 14.00-15.30 น. Monster Farm 15.45-17.30 น. Armitage III16 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Return of Ultraman 12.45-14.15 น. Pretty Sammy 14.30-16.00 น. Orange Road 16.15-17.45 น. Phantom Quest 16 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Clamp School 12.15-13.45 น. Monster Farm 14.00-15.30 น. Armitage III 15.45-17.30 น. GTO 17 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Dr. Slump 12.45-14.15 น. Orange Road 14.30-16.00 น. Return of Ultraman 16.15-17.45 น. Jikoku Sensel Nube 17 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Monster Farm 12.15-13.45 น. Armitage III 14.00-15.30 น. GTO 15.45-17.30 น. The Last Day 18 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Orange Road 12.45-14.15 น. Pretty Sammy 14.30-16.00 น. Dr. Slump 16.15-17.45 น. Return of Ultraman 18 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Armitage III 12.15-13.45 น. Clamp School 14.00-15.30 น. The Last Day 15.45-17.30 น. GTO19 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Phantom Quest 12.45-14.15 น. Jikoku Sensel Nube 14.30-16.00 น. Time Ranger 16.15-18.00 น. Giant Robot 3 19 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. The Last Day 12.15-13.45 น. Armitage III 14.00-15.30 น. GTO 15.45-17.30 น. Giant Robot 1 20 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Orange Road 12.45-14.15 น. Time Ranger 14.30-16.15 น. Giant Robot 3 16.30-17.50 น. Giant Robot 4 20 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Clamp School 12.15-13.45 น. GTO 14.00-15.45 น. Giant Robot 1 16.00-17.45 น. Giant Robot 2 21 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Jikoku Sensel Nube 12.45-14.15 น. Pretty Sammy 14.30-16.00 น. Giant Robot 4 16.05-17.35 น. Orange Road 21 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Monster Farm 12.15-13.45 น. Clamp School 14.00-15.45 น. Giant Robot 2 16.00-17.30 น. GTO22 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Monster Farm 12.45-14.15 น. GTO 14.30-16.00 น. Time Ranger 16.15-17.45 น. Armitage III 22 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Dr. Slump 12.15-13.45 น. Jikoku Sensel Nube 14.00-15.30 น. Phantom Quest 15.45-17.30 น. Orange Road 23 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Time Ranger 12.45-14.15 น. GTO 14.30-16.00 น. Neo Genesis Evangelion 1 16.15-17.45 น. Neo Genesis Evangelion 2 23 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Return of Ultraman 12.15-13.45 น. Pretty Sammy 14.00-15.30 น. Jikoku Sensel Nube 15.45-17.30 น. Phantom Quest 24 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Monster Farm 12.45-14.15 น. Time Ranger 14.30-16.00 น. GTO 16.15-17.45 น. Clamp School 24 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Dr. Slump 12.15-13.45 น. Orange Road 14.00-15.30 น. Phantom Quest 15.45-17.30 น. Jikoku Sensel Nube25 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Clamp School 12.45-14.15 น. The Last Day 14.30-16.00 น. Armitage III 16.15-17.45 น. GTO 25 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Jikoku Sensel Nube 12.15-13.45 น. Pretty Sammy 14.00-15.30 น. Orange Road 15.45-17.30 น. Time Ranger 26 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. GTO 12.45-14.15 น. Monster Farm 14.30-16.00 น. Neo Genesis Evangelion 1 16.15-17.45 น. Neo Genesis Evangelion 2 26 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 11.00-12.30 น. GTO 12.45-14.15 น. Monster Farm 14.30-16.00 น. Neo Genesis Evangelion 1 16.15-17.45 น. Neo Genesis Evangelion 2 27 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Armitage III 12.45-14.15 น. Clamp School 14.30-16.00 น. Monster Farm 16.15-17.45 น. Neo Genesis Evangelion 1 27 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Dr. Slump 12.15-13.45 น. Jikoku Sensel Nube 14.00-15.45 น. Giant Robot 3 16.00-17.20 น. Giant Robot 428 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. The Last Day 12.45-14.15 น. Armitage III 14.30-16.00 น. GTO 16.15-17.45 น. Neo Genesis Evangelion 2 28 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Jikoku Sensel Nube 12.15-13.45 น. Phantom Quest 14.00-15.20 น. Giant Robot 4 15.35-17.05 น. Orange Road 29 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Pretty Sammy 12.45-14.15 น. Phantom Quest 14.30-16.00 น. Jikoku Sensel Nube 16.15-17.45 น. Orange Road 29 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Clamp School 12.15-13.45 น. Time Ranger 14.00-15.30 น. Armitage III 15.45-17.30 น. GTO 30 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภายนตร์ อีจีวี ซีคอน 11.00-12.30 น. Dr. Slump 12.45-14.15 น. Orange Road 14.30-16.00 น. Jikoku Sensel Nube 16.15-17.45 น. Phantom Quest 30 กันยายน พ.ศ. 2543 ที่ โรงภาพยนตร์ แกรนด์ อีจีวี 10.30-12.00 น. Time Ranger 12.15-13.45 น. GTO 14.00-15.30 น. The Last Day 15.45-17.30 น. Armitage III