ประกาศผลได้รับบัตรเข้าชม งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ

จบไปแล้ว 1 รอบนะค่ะสำหรับการตอบคำถามชุดแรก ของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 2เพื่อชิงรางวัลบัตรเพื่อเข้าชมงานสำหรับ คำถามชุดแรกที่เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กันยายน และสิ้นสุดในวันนี้วันที่ 8 กันยายนได้สิ้นสุด ลงแล้วนะค่ะ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความสนใจส่ง คำตอบเข้ามากันมากมาย และวันนี้ขอประกาศ รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่านที่จะได้รับบัตร เพื่อเข้าชม บัลเลต์โดยนักแสดงนักดนตรีและวงประสาน เสียงกว่า 240 ชีวิต จากคณะโอเปร่าและบัลเลต์โนโวซิบิสก์ใน วันที่ 14 กันยายนนี้เวลา 19.00 น. ณ.หอประชุม ใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำหรับเพื่อนๆ ที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียใจนะค่ะเพราะเรายังมี คำถามเหลืออีกถึงสามชุดที่เพื่อนๆสามารถส่งคำตอบ เข้ามาเพื่อชิงรางวัลกันตลอดเดือนกันยายนนี้ก่อนอื่น ขอเฉลยคำถามก่อนค่ะ ข้อที่ 1 ความยิ่งใหญ่ของคณะโอเปร่าและบัลเล่ต์ โนโวซิบิสก์ ทำให้ได้รบการขนานนามว่าอะไร ตอบ คณะโอเปร่าและบัลเลต์โนโวซิบิสก์ ได้รับการขนานนามว่าคณะบอลชอยแห่งไซบีเรีย ข้อที่ 2คณะโอเปร่าและบัลเลต์ โนโวซิบิส์ก เคยเปิดการแสดมาแล้วหลายประเทศ ทั่วโลกและเคยมาแสดงที่ ประเทศใดในทวีปเอเชีย ตอบ ประเทศญี่ปุ่น ข้อที่ 3 คณะโอเปร่าและบัลเลต์ โนโวซิบิส์ก ได้รับเกียรติให้ใช้คำว่า Academic ประกอบในชื่อของคณะฯ ในปี ค.ศ.ใด ตอบ ค.ศ. 1963 (พ.ศ.2506) ข้อที่ 4 คณะโอเปร่าและบัลเลต์ โนโวซิบิส์ก เปิดการแสดงมาแล้วทั้งหมดกี่ปี ตอบ 55 ปี (พ.ศ. 2488- พ.ศ. 2543)และนี่คือรายชื่อเพื่อนๆที่จะได้รับบัตร ท่านละ 2 ใบ เพื่อเข้าชมบัลเลต์โดยนักแสดง นักดนตรีและวงประสานเสียงกว่า 240 ชีวิตจาก คณะโอเปร่าและบัลเลต์โนโวซิบิสก์ ในวันที่ 14 กันยายนนี้เวลา 19.00 น. ณ. หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 1. คุณศรัณย์ เกียรติวงศ์ ตอบคำถาม เข้ามาวันที่ 1 กันยายน เวลา 13.15น. 2. คุณ little_baby_pig@hotmail.com ตอบคำถามเข้ามาวันที่ 1 กันยายน เวลา 15.33น. 3.คุณ วรนุช มุกดา ตอบคำถามเข้า มาวันที่ 1 กันยายน เวลา 15.33 น. 4. คุณ penvisa@gsb.or.th ตอบเข้ามาวันที่ 1 กันยายน เวลา 15.50 น. 5. คุณเครดิต กาญจนภูษากิจ ตอบเข้ามาวันที่ 1 กันยายน เวลา 16.51 น. เพื่อนๆที่มีรายชื่อด้านบนกรุณาโทรเข้ามาที่เอ็มเว็บ เพื่อยืนยันชื่อของคุณและรับบัตรภายในวันจันทร์ 11กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (หากเพื่อนๆที่โชคดีด้านบนไม่โทรศัพท์เข้ามาเพื่อ ยืนยันรับบัตรภายในเวลาที่กำหนดทางเอ็บเว็บจะ ถือว่าสละสิทธิ์นะค่ะ)