เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 43

สวัสดีค่ะเพื่อนๆเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวกันแล้วถ้าเพื่อนๆ ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปไหนกันดี ลองหันมาทางนี้หน่อยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงานเทศกาล เที่ยวเมืองไทยปี 2543 หรือ Thailand Tourism Festival 2000 ขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2543 เวลา 10.00 - 22.00 น. ซึ่งเพื่อนๆ สามารถเข้าร่วมงานกันได้อย่างจุใจถึง 10 วัน เต็ม ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติอิมแพ๊คเมืองทองธานี อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของงานจัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองกิจกรรม ท่องเที่ยวในโอกาสที่ ททท. ครบรอบ 40 ปี และเพื่อย้อนเรื่องราว ความเป็นมาในอดีตนำเสนอการเปลี่ยนแปลงทางการท่องเที่ยวตาม กระแส โลกาภิวัฒน์ เพื่อการอนุรักษ์ รวมทั้งนำเสนอความเป็นไทย ออกสู่สายตานักท่องเที่ยว การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลักที่สำคัญอยู่ที่การยกหมู่บ้าน ทั้ง 4 ภาคคือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ มาแสดงการสาธิตหัตถกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม การ แสดงของแต่ละภาคโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา องค์กร และชุมชนทุกภูมิภาค เดินทางมาร่วมงาน เพื่อสร้างความ ตื่นตาตื่นใจในเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ทีมงานวันว่าง เห็นเขาพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่นำราย ละเอียดมาลงอาจถูกแฟนประจำค่อนขอดได้ ทางทีมงานเลย ขอยกตารางกิจกรรมทั้ง 10 วันมาไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันค่ะวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 10.00-22.00 น. ชมนิทรรศการทางการท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน กิจกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศการแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้าน 4 ภาค การสาธิตและจำหน่ายอาหารและสินค้าที่ระลึก 12.00-22.00 กิจกรรมส่งเสริมการขายบริเวณอาคาร Convention Center 15.00-17.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมจากสถาบันราชภัฏพระนคร บนเวทีเล็ก 16.00 - 17.00 น. การแสดงขบวนแห่ทางวัฒนธรรมและขบวนแฟนตาซี 17.00-18.30 น. พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2543 19.00-21.00 น. มหกรรมตำนานโขน 21.00-22.00 น. การแสดง 4 ภาควันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2543 ชมนิทรรศการทางการท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้าน 4 ภาค การสาธิตและจำหน่ายอาหารและสินค้าเวลา 12.00-22.00 กิจกรรมส่งเสริมการขายบริเวณอาคาร Convention Center 15.00-17.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมจากสถาบันราชภัฎสวนสุนันทาบนเวทีเล็ก 17.30-19.00 น ลูกทุ่งเวทีไท (ถ่ายทอดสด) 19.00-20.00 น. เพลงพื้นบ้านแม่ประยูร 20.00-22.00 น. มหกรรมโปงลาง 100 ผืนวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2543 ชมนิทรรศการทางการท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้าน 4 ภาค การสาธิตและจำหน่ายอาหารละสินค้าที่ระลึก เวลา 12.00-22.00 กิจกรรมส่งเสริมการขายบริเวณอาคาร Convention Center < 15.00-17.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมจากสถาบันราชภัฎจันทร์เกษมบนเวทีเล็ก 17.00-18.00 น. การแสดงขบวนแห่วัฒนธรรมและขบวนแห่งแฟนตาซี 20.00-21.00 น. การแสดง 4 ภาค 21.00-22.00 น. มหกรรมกลองยาวอำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2543 8.00-12.30 สัมมนา "ททท. 40 ปีย่ำอยู่กับที่หรือก้าวไปข้างหน้า" 10.00-22.00 น.ชมนิทรรศการทางการท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้าน 4 ภาค การสาธิตและจำหน่ายอาหารและสินค้าที่ระลึก เวลา 12.00-22.00 กิจกรรมส่งเสริมการขายบริเวณอาคาร Convention Center 15.00-17.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมจากสถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บนเวทีเล็ก 18.00-19.00 น. ดนตรีแจ๊สบิ๊กแบนด์ ว. ภูมิพลสังคีต 19.00-20.00 น. การแสดงสี่ภาค 21.00-22.00 น. หมอลำ และ หมอลำประยุกต์วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2543 10.00-22.00 น.ชมนิทรรศการทางการท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้าน 4 ภาค การสาธิตและจำหน่ายอาหารและสินค้าที่ระลึก เวลา 12.00-22.00 กิจกรรมส่งเสริมการขายบริเวณอาคาร Convention Center 15.00-17.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมจากสถาบันราชภัฎสวนดุสิต บนเวทีเล็ก 18.00-20.00 น. การแสดงจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ตอนศึกสหัสเดชะ จากภัทราวดีเธียเตอร์ 20.00-21.00 น. การแสดงในราชสำนัก(ละครใน) 21.00-22.00 น. การแสดงสี่ภาควันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2543 08.00-12.30 การสัมมนา "บทบาทเทศบาลกับการพัฒนาและการจักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น 10.00-22.00 น.ชมนิทรรศการทางการท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้าน 4 ภาค การสาธิตและจำหน่ายอาหารและสินค้าที่ระลึก 12.00-22.00 กิจกรรมส่งเสริมการขายบริเวณอาคาร Convention Center 15.00-17.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมจากสถาบันราชภัฎธนบุรี บนเวทีเล็ก 18.00-20.00 น. ดนตรีบางกอกซิมโฟนีออเคสตรา 20.00-22.00 น. ทอล์กโชว์วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2543 8.00 - 12.00 น. เปิดวิสัยทัศน์"1 ทศวรรษแผนส่งเสริมทัศนศึกษาสำหรับเยาวชน สัมฤทธิ์ผล หรืออยู่บนหิ้ง"10.00-22.00 น.ชมนิทรรศการทางการท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้าน 4 ภาค การสาธิตและจำหน่ายอาหารและสินค้าที่ระลึกเวลา 12.00-22.00 กิจกรรมส่งเสริมการขายบริเวณอาคาร Convention Center 15.00-17.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมจากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม บนเวทีเล็ก 18.00-20.00 น. ละครนอก 20.00-22.00 น. จังหวะแผ่นดินจากทอดด์ ทองดีวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2543 8.00 น. จัดสัมมนา "มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวส" 10.00-22.00 น.ชมนิทรรศการทางการท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้าน 4 ภาค การสาธิตและจำหน่ายอาหารและสินค้าที่ระลึกเวลา 12.00-22.00 กิจกรรมส่งเสริมการขายบริเวณอาคาร Convention Center 15.00-17.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมจากสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา บนเวทีเล็ก 18.00-19.00 น. การแสดง 4 ภาค 19.00-20.00 น. ตลกหน้าม่าน 21.00-22.00 น.วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2543 10.00-22.00 น.ชมนิทรรศการทางการท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้าน 4 ภาค การสาธิตและจำหน่ายอาหารและสินค้าที่ระลึกเวลา 12.00-22.00 กิจกรรมส่งเสริมการขายบริเวณอาคาร Convention Center 14.00-17.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมจากสถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บนเวทีเล็ก 17.00-18.00 น. การแสดงขบวนแห่ทางวัฒนธรรมและขบวนแห่แฟนตาซี 18.00-20.00 น. มหกรรมนุ่น 20.00-21.00 น. การแสดง 4 ภาค 21.00-22.00 น. ลิเก ไชยา มิตรชัยวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2543 10.00-22.00 น.ชมนิทรรศการทางการท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้าน 4 ภาค การสาธิตและจำหน่ายอาหารและสินค้าที่ระลึกเวลา 12.00-22.00 กิจกรรมส่งเสริมการขายบริเวณอาคาร Convention Center 14.00-17.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมจากสถาบันราชภัฎพระนครบนเวทีเล็ก 17.00-18.00 น. การแสดงขบวนแห่ทางวัฒนธรรมและแห่แฟนตาซี 17.30-19.00 น. ลูกทุ่ง 2000 (ถ่ายทอดสด) 19.00-21.00 น. การแสดงและดนตรีจากกลุ่ม กะทิกะลา ศุ บุญเลี้ยง 21.00-22.00 น. การแสดง 4 ภาค ขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com