Amazing Thailand Grand Sale Grand Service 2003

Amazing Thailand Grand Sale Grand Service 2003
ททท. ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ร่วมกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว แสดงความมั่นใจว่าไทยปลอดซาร์ส และเป็นศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอย ช่วยฟื้นสภาพคล่องให้มีรายได้หมุนเวียนโดยการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการจัด โครงการอะเมซซิ่ง ไทยแลนด์ แกรนด์ เซลส์ แกรนด์ เซอร์วิส โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการมากถึง 900 ราย พร้อมใจเสนอส่วนลด 10-80 % สังเกตได้จากป้ายโลโก้แกรนด์ เซลส์ ที่ติดไว้ตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ และช็อปปิ้ง ไกด์ บุ๊ค ที่จะแจกเป็นคู่มือให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะจัดวางไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สำนักงาน ททท.ทั้งในและต่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานทุกแห่ง โรงแรม ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นต้น กำหนดการจัดงาน 5-8 มิ.ย. 46 เวลา 10.00-20.00 น. สถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กิจกรรมภายในงาน - การสาธิต และจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ได้แก่ สินค้าส่งออก จากกรมส่งเสริมการส่งออก สินค้าดีเด่นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสุราแช่ไทยจากกรมพัฒนาชุมชน ขนมไทยจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - แนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร สินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องกีฬา อัญมณี เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม - จัดขายแพ็คเกจทัวร์ในราคาลดพิเศษ โดยสายการบินลดราคา 25 % โรงแรม ที่พักลดราคาถึง 70 % จากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย หลังประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเยาวนเชิงนิเวศนานาชาติ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เงื่อนไขพิเศษ คือนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาที่เริ่มโครงการ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 31 กรกฎาคม ด้วยบัตรวีซ่าหรือ วีซ่าอิเลคตรอนทุก 500 บาทจะมีสิทธิ์ชิงรางวัล รถยนต์มาสด้า รวม 5 รางวัล คิดเป็นมูลค่า 3,348,000 บาท ผู้โชคดีจะใช้วิธีการสุ่มโดยคอมพิวเตอร์ กำหนดจับรางวัลทุกสองสัปดาห์ ประกาศผลในรายการที่นี่ประเทศไทย ทางช่อง 5 และที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2919 9319 รวมภาพบรรยากาศ คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่