แดน ดิน ถิ่น ไทย นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มก้าว ครั้งที่ 5

แดน ดิน ถิ่น ไทย นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มก้าว ครั้งที่ 5
ศิลปิน สุรชัย จันทร์ละออ, ไชยสิทธิ์ ภูแช่มโชติ, เจษฎา คงสมมาศ, ทำเนียบ สีระ และพิสุทธิ์ อรุณทอง สถานที่ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 กันยายน - 10 ตุลาคม 2546 ถ่ายภาพโดย nightmare